foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Litania do NMP - MATKI SŁOWA BOŻEGO

Tekst nieoficjalny, wyłącznie do prywatnego odmawiania.
Kliknij ikonę icon open book40px min, by przeczytać rozważanie na temat konkretnego wezwania.

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!

Ojcze Niebieski, Boże!Zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże! Zmiłuj się nad nami! 
Duchu Święty, Boże!Zmiłuj się nad nami!
Najświętsza Trójco, jedyny Boże! Zmiłuj się nad nami! 

(Wybranie Maryi na Matkę Słowa)

Maryjo, przed stworzeniem na Matkę Słowa wybrana,
 - Matko Słowa, módl się za nami!
Maryjo, do przyjęcia Słowa przez dar Niepokalanego Poczęcia przygotowana,icon open book40px min
Maryjo, Jutrzenko pełni czasów,icon open book40px min

(Przyjęcie przez Maryję misji bycia Matką Słowa)

Nowa Ewo, słowu posłuszna,
Tyś na zwiastowanie anielskie ucha nie zakryła,icon open book40px min
Tyś w zwiastowaniu Słowo sercem przyjęła,
Tyś w zwiastowaniu Słowo ciałem przyjęła,icon open book40px min
Panno, Słowem brzemienna,
Przybytku Słowa na ziemi,icon open book40px min
Księgo, zapisana Słowem,
Radość Słowa nam przynosząca,icon open book40px min

(Ziemskie życie Maryi z Jezusem – Słowem Wcielonym)

Maryjo, któraś Słowo życia widziała,
Maryjo, któraś Słowa życia słuchała,
Maryjo, któraś Słowo życia ramionami obejmowała, icon open book40px min
Nieprzebrane bogactwo Słowa zgłębiająca,

(Obcowanie Maryi ze słowem Bożym objawionym i Jej uczestnictwo w historii zbawienia i w życiu Kościoła)

Tyś słowa Boże w sercu swoim zachowywała,
Tyś słowa Boże w sercu swoim rozważała,icon open book40px min
Wypełnienie się Bożych obietnic przynaglająca,icon open book40px min
Na Słowo, które jest Drogą, Prawdą i Życiem ukazująca,icon open book40px min
Tobie, pokornej, Bóg tajemnice swoje odkrył,icon open book40px min
Dziewico w słowa zasłuchana,icon open book40px min
Pilna uczennico Pańska,
Przy Słowie ukrzyżowanym z miłością trwająca,icon open book40px min
Matko uczniów Syna Twojego,icon open book40px min
Wypraszająca nam Ducha Nauczyciela słów Pańskich,icon open book40px min
Niewiasto słowem uskrzydlona,icon open book40px min

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - Przepuść nam, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - Wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - Zmiłuj się nad nami!

(Modlitwa św. Arnolda Janssena, założyciela Zgromadzenia Słowa Bożego)

Módlmy się ku czci najsłodszego Słowa, które zstąpiło z nieba, aby nam, ubogim mieszkańcom ziemi, umożliwić uczestnictwo w Jego niebieskich skarbach.

P. A Słowo stało się ciałem.
O. I pełne miłości zamieszkało między nami.
P. Jest ono miłością.
O. Bezinteresowną.
P. Światłem.
O. Bez ciemności.
P. Odwieczną mądrością.
O. Daleko przewyższającą wszelką ludzką wiedzę.

Modlitwa

Boże, Stwórco i Odkupicielu człowieka, z Twojej woli odwieczne Słowo przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy, wysłuchaj łaskawie nasze prośby, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, dał nam udział w swoim Boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Przed światłością Słowa i Duchem łaski niech ustąpią ciemności grzechu i mrok niewiary, a Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzkich. Amen.


icon pdfPobierz wersję PDF 


 

Ikona Matki Słowa Bożego

matka slowa bozego ikona800px min

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl