foto1
foto1
foto1
foto1
foto1      Tekst Litanii         

Wprowadzenie do Litanii do Matki Słowa Bożego

Ktoś może spytać: po co kolejna litania? Wezwania litanijne są owocem rozmyślania nad „niezgłębionym bogactwem Chrystusa” (Ef 3, 8) w życiu Najświętszej Maryi Panny. W moich poszukiwaniach nad wezwaniami zdałem sobie sprawę, że wiele aspektów tajemnicy Maryi, szczególnie tych wypływających z objawienia biblijnego, nie zostało uwzględnionych w dostępnych nam litaniach. Wezwanie „Matka Słowa” daje więc niezwykle ciekawą i głęboką perspektywę, z której odkrywają się nowe treści, lub stare treści mogą być uwypuklone w nowy sposób. 

Litania podzielona jest na 4 sekcje:

  1. Wybranie Maryi na Matkę Słowa;
  2. Przyjęcie przez Maryję misji bycia Matką Słowa (Zwiastowanie);
  3. Ziemskie życie Maryi z Jezusem – Słowem Wcielonym;
  4. Obcowanie Maryi ze słowem Bożym objawionym i Jej uczestnictwo w historii zbawienia i w życiu Kościoła.

W doborze wezwań starałem się opierać się przede wszystkim na tekstach biblijnych i dogmatycznych. W ten sposób Litania staje się próbą wykazania, że wezwanie „Matka Słowa” nie tylko ma rację bytu, ale zajmuje ważne miejsce w chrześcijańskiej duchowości. Wykorzystanie tekstów biblijnych i dogmatycznych czyni z tej Litanii swego rodzaju „Spis treści” do dalszego budowania podstaw teologicznych nabożeństwa do Matki Słowa. Nabożeństwo to bowiem -jak na razie- czeka na swoje teologiczne pogłębienie. Poszczególne wezwania będą zatem komentowane w formie krótkich artykułów.

Pragnę jeszcze zwrócić uwagę na pisownię kluczowego terminu „słowo”. W niektórych wypadkach jest ono pisane małą literą, w innych dużą. Oczywiście, chodzi o odróżnienie Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej od słowa objawionego w Piśmie świętym. 

Dariusz Pielak SVD

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl