foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Kurs biblijno-filozoficzny dla katechetów w Kleosinie

Historia biblijno-filozoficznych kursów rekolekcyjnych dla katechetów, organizowanych w kleosińskim Domu Misyjnym Księży Werbistów, sięga roku 2017, kiedy od 30 stycznia do 1 lutego, na prośbę i przy ofiarnym współudziale organizacyjnym pana Stanisława Cydzika,  przeprowadzono pierwsze takie spotkanie. Jego tematem były wówczas „Granice tolerancji”. Proponowana przez prowadzących teologiczno-filozoficzna struktura spotkania, czyli rozważenie omawianego problemu z punktu widzenia przyrodzonego rozumu ludzkiego (filozofia) oraz Biblii i doktrynalnej nauki Kościoła (teologia), znalazła uznanie wśród uczestników. Od tego czasu kursy te organizowane są co roku.

Tak więc w 2018 roku, w dniach 29-31 stycznia zorganizowano spotkanie na temat „Przyjaźń”. Kolejny kurs odbył się terminie 28-30 stycznia 2019 roku, a jego temat sformułowany został jako „Odpowiedzialność za słowo”.

Na szczególne wspomnienie zasługuje kurs z 2020 roku (24-26 stycznia). Spotkanie to zatytułowane „Człowiek istota niezwykła” po raz pierwszy uznany został nie tylko za „kurs dokształcający”. Uwzględniając charakter spotkań – nie tylko intelektualny, lecz również duchowy (codzienna Eucharystia z kazaniem, wspólna modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu) – udział w spotkaniu zaakceptowany został również jako udział w obowiązkowych dla katechetów rekolekcjach. Tak więc uczestnictwo w biblijno-filozoficznych kursach rekolekcyjnych stało się jedną z możliwych form przeżycia rekolekcji katechetycznych. Jest to dla nas, organizatorów, tym większą radością, że zawsze staraliśmy się nasze spotkania przygotowywać jako formę specyficznych ćwiczeń duchowych, czyli co do istoty rekolekcji, których mottem było stwierdzenie zaczerpnięte ze wstępu encykliki Św. Jana Pawła II Fides et ratio: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”.

Jakkolwiek pandemia Covid-19 utrudniła nam organizację kolejnego spotkania, to jednak, dzięki ogromnemu zaangażowaniu pana Stanisława Cydzika, otwartości zarządu Domu Misyjnego św. Kazimierza w Kleosinie i werbistów należących do wspólnoty lokalnej, gotowości prowadzących na podjęcie wezwania jak również ofiarności i gorliwości białostockich katechetów, czyli uczestników spotkań, kursy nasze nie zostały odwołane ani zawieszone. W opóźnionym terminie i z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, w dniach 28-30 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie, tym razem pod tytułem „Godność i biblijna symbolika ciała ludzkiego”.

Również w roku 2022 kurs biblijno-filozoficzny dla katechetów został przesunięty na termin późniejszy i odbył się w dniach 7-9 lipca. Temat tegorocznych rozważań sformułowany został jako „Roztropność – zapomniana cnota”.

Zgodnie z tradycją naszych rekolekcyjnych kursów rozważania prowadziliśmy z punktu widzenia filozofii i teologii. Podczas prelekcji, jak również w przerwach między zajęciami, zawsze możliwa była dyskusja, która prowadzi do większego zaangażowania wszystkich uczestników spotkania, tak prowadzących jak i słuchaczy, oraz pozwala na dogłębne rozważenie omawianego problemu.

kursbibfiloz2022 kleosin01 800px

Radością, a mam nadzieję, że również potwierdzeniem właściwej i ciekawej organizacji naszych spotkań jest wzrastająca liczba uczestników. Tak więc w poszczególnych latach liczba uczestniczących w spotkaniach wynosiła:

- 2017 rok – brak danych;
- 2018 rok – 15 osób;
- 2019 rok – 15 osób;
- 2020 rok – 24 osoby;
- 2021 rok – 27 osób;
- 2022 rok – 28 osób.

Sądzimy więc, że praktyka organizowania biblijno-filozoficznych kursów rekolekcyjnych dla katechetów (choć nie tylko i wyłącznie dla katechetów) będzie trwać nadal i wpisywać się będzie w tradycję duszpasterską werbistowskiego Misyjnego Domu św. Kazimierza w Kleosinie.

Ponieważ zaś filozoficzno-biblijna forma prowadzenia kursów znajduje uznanie wśród słuchaczy, pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych, że w ramach działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, poza wspomnianymi rekolekcjami w Kleosinie, prowadzimy również dla wszystkich pełnoletnich zainteresowanych wakacyjne biblijno-filozoficzne kursy rekolekcyjne (tygodniowe) oraz biblijno-filozoficzne spotkania sylwestrowe (również dla osób pełnoletnich).

Kursy wakacyjne rozpoczynają się w czwartek, który jest dniem przyjazdu. Następnie mamy dni wykładowe (piątek, sobota, poniedziałek i wtorek), dzień integracyjny dla wspólnoty (niedziela). Środa jest dniem zakończenia rekolekcji.

Spotkania sylwestrowe rozpoczynają się 30 grudnia i kończą 2 stycznia. O północy w noc sylwestrową tradycyjnie sprawujemy wspólną Eucharystię. Spotkania te prowadzone są przez stały zespół, czyli dr Danutę Radziszewską-Szczepaniak i o. dra Jana Bociana SVD.

Jakkolwiek w okresie pandemii spotkania te zostały zawieszone, w 2022 roku pragniemy powrócić do ich organizacji. Tak więc najbliższy kurs wakacyjny planowany jest na 18-24 sierpnia 2022 roku w klasztorze w Pieniężnie. Tematem tego spotkania będzie rozważenie pytania, które Piłat postawił podczas procesu Jezusa „A cóż to jest prawda?”. Ponownie spojrzymy na ów problem z punktu widzenia filozofii i teologii.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu (obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie) wynosi 600 zł od osoby. Zainteresowani udziałem mogą się zgłaszać do koordynatora Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji SVD:

Ks. Jan Bocian SVD
(+48) 696-752-593
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl